Visit Sweden

Sveriges officielle hjemmeside for turisme og rejseinformation

Camping i Vestsverige
Foto: Lucas Günther/imagebank.sweden.se

Fakta

Allemandsretten

I Sverige er naturen frit tilgængelig og kan nydes af alle. Som noget af det vi ofte forbinder tæt med Sverige og ”svenskhed” garanterer begrebet ”Allemandsretten” netop offentlighedens ret til frit at færdes i, og nyde, den storslåede svenske natur – herunder på privatejet jord.


Overnatning i den svenske natur

For eksempel er det tilladt at gå, cykle, stå på ski, overnatte i telt og ride på privatejet jord, såfremt man blot ikke forstyrrer dyreliv, afgrøder eller jordejerens privatliv. Det er dog anbefalet, at man undgår at slå lejr på opdyrket jord og arealer til græsning. Færden på indhegnede områder er også tilladt, men det betragtes som en selvfølge, at man sørger for at lukke låger med mere, så husdyr ikke slipper ud.

Større grupper der vil slå lejr på privat grund skal først have ejerens tilladelse, da der kan ske skade på jorden. På anden privat grund såsom nationalparker kan der være særskilte regler gældende. Sørg altid for at tjekke områdets regler på skilte eller hos turistinformationen eller politiet.

Laver man bål i det fri skal man først sikre sig at der ikke er brandfare og, naturligvis, slukke bålet omhyggeligt inden det forlades. Hvis ikke der er huse i nærheden, er det tilladt at overnatte på stranden i ét døgn, mens man også frit kan sejle på havet, søer og åer og lægge til næsten hvor som helst.

Udførlig gennemgang af reglerne for Allemandsretten (på svensk eller engelsk).

Dyreliv i Sverige

Den svenske natur har et imponerende dyreliv. Og det er værd at passe på! Derfor er det vigtigt altid at have sin hund under kontrol, så ikke den kommer til at forstyrre rugende fugle eller en nybagt elgemor. Er man på hesteryg gælder de samme regler, som var man til fods – med undtagelser. Det vigtigste man skal huske som rytter er, at man så vidt muligt skal vælge den rute med hårdest underlag. Mudrede gangstier og marker med blød muld er altså ikke at foretrække på hest, da der let kan gøres skade på jorden.

Fiskeri, blomster og bær

Lystfiskeri er tilladt for alle uden fisketegn i offentlige vande, så længe der fiskes med håndholdte fiskestænger. Sportsfiskeri er desuden tilladt uden licens i de fem største søer – Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren og Storsjön (i Jämtland). Vil man på opdagelse ude på vandet, kan man også det. Så længe man ikke forstyrrer nogen eller ødelægger noget, må man sejle hvor som helst og gå i land, hvor man vil.

Er man mere til at finde noget at spise i skoven, kan man forholdsvist frit samle bær og svampe i naturen. Blomster må man også plukke til eget brug, men nogle varianter er fredede og må derfor ikke plukkes – for eksempel orkidéen.

Allemandsretten - En vigtig del af svensk historie

Allemandsretten kan nærmest beskrives som en del af den svenske kulturarv og et vigtigt nationalt symbol – mange af grundprincipperne går da også flere hundrede år tilbage. Det forudsættes, naturligvis, at man opfører sig ansvarligt og varsomt – over for natur, plante- og dyreliv – samt viser hensyn til jordejere og andre mennesker i naturen.

Selvom Allemandsretten er indskrevet i én af Sveriges grundlove, er den ikke i sig selv en egentligt defineret lov – i juridisk forstand – men er til gengæld omgivet af andre love, som fastsætter, hvad der tillades i naturen. Allemandsretten kan altså tolkes i retten, men som grundlæggende princip gælder: Ikke forstyrre og ikke ødelægge!