Visit Sweden

Sveriges officielle hjemmeside for turisme og rejseinformation

Gingerbread making
Foto: Miriam Preis/imagebank.sweden.se

Cookie- og persondatapolitik

Denne politik vedrører den behandling af personoplysninger som VisitSweden AB eller dets datterselskaber eller repræsentationskontorer i forskellige lande (”Visit Sweden” eller ”vi” eller selvstændig ”Visit Sweden selskab”) indsamler; i forbindelse med vores serviceydelser af dig/ din organisation, i deres egenskab af, eksempelvis samarbejdspartnere; gennem besøg på vores hjemmesider www.visitsweden.com, corporate.visitsweden.com eller vores sociale media kanaler (primært Facebook, Instagram, WeChat og Youtube), via. elektronisk post, SMS, telefon; eller som vi modtager fra vores samarbejdspartnere eller tredjeparter.

Vi prioriterer beskyttelse af dine personlige oplysninger højt. Denne politik regulerer vores indsamling, behandling og beskyttelse af dine oplysninger, herunder også hvordan du kan gøre brug af dine rettigheder. 

Når der i det nedenstående refereres til loven, henvises der til Persondataforordningen (GDPR) og anden gældende svensk databeskyttelseslovgivning. 

1. Hvilke personoplysninger indsamler vi om dig? 

Med ”personoplysninger” menes enhver oplysning som vedrører dig eller kan identificere dig. 

Som regel kan du anvende vores hjemmesider uden at give os oplysninger. I nogle tilfælde kan vi anmode om dine oplysninger, for eksempel hvis du registrerer dig til at modtage elektroniske nyhedsbreve, rapporter, webinars eller lignende. Generelt vil de personoplysninger, som vi behandler om dig, stamme fra dig eller fra nogen indenfor din organisation, i forbindelse med indgåelse af samarbejdsaftaler eller lignende. Du kan også have givet dine personoplysninger til et Visit Sweden selskab eller en af vores samarbejdspartnere, som har videresendt dem til os. Desuden behandler vi personoplysninger om dig, modtaget fra andre kilder, der leveres af tredjeparter, eksempelvis markedsførings -og salgsaktivtetetsselskaber.

Vi kan behandle følgende oplysninger om dig: 

Person- og kontaktoplysninger (navn, adresse, e-mail adresse og telefonnummer, demografiske data og, når det er klart begrundet i formålet med behandlingen eller vigtigheden af en sikker identifikation, CPR-nummer)

Tekniske detaljer om din enhed eller internetforbindelse (IP-adresser, cookies, elektroniske billeder og lignende sporingsteknikker på websteder og i e-mailkommunikation samt din geografiske placering og loginoplysninger)

Oplysninger om din brugeradfærd (Eksempelvis dine søgemønstre på webstedet, din svartid for siderne og hvordan du bruger vores tjenester. Vores hjemmesider og vores e-mailkommunikation kan indeholde et elektronisk billede (såkaldt websignal eller pixeltag)

Brugergenereret information (Indhold, som du registrerer eller offentliggør, for eksempel i forbindelse med konkurrencer og nyhedsbreve)

2. Formål og retsgrundlag 

Det er en forudsætning for vores behandling af dine personoplysninger, er der foreligger et lovligt retsgrundlag, dette kan eksempelvis være for at opfylde en kontrakt eller aftale med dig, eller for at overholde retlige forpligtelser som vi er underlagt, eller fordi behandlingen sker ud for en interesseafvejning, eller du har givet dit specifikke samtykke til behandlingen. Nedenstående er eksempler på de formål, som vi behandler dine personoplysninger ud fra, og på de retsgrundlag der lovliggør behandlingen. 

Et af vores primære formål med behandlingen af dine personlige oplysninger er at kunne udføre og administrere vores serviceydelser, enten direkte af os eller af et eller flere af vores Visit Sweden-selskaber, vores samarbejdspartnere, for at forsyne os selv med oplysninger om en specifik sag, beskytte dig eller din organisation i fakturering og regnskabsmæssige anliggender, samt i tilfælde af at vores samarbejdspartnere skal opfylde kontraktuelle forpligtelser:

Retsgrundlag: Opfyldelse af kontrakt eller aftale eller retlig forpligtelse, eller hvis du er medarbejder eller repræsentant for en organisation, der har eller er ved at indgå en kontrakt eller aftale med os – legitim interesse. Visit Swedens legitime interesse i ovenstående behandling af personoplysninger er begrundet i opfyldelse af kontrakt eller aftale eller retlig forpligtelse. 

Et andet hovedformål er at være i stand til at tilbyde dig god service gennem brugerdefineret tjenester, og at levere en bedre tjeneste med mere relevant indhold.  Vi anvender de oplysninger, som vi modtager om dig, til at give dig information om de tjenester du ønsker, men også for bedre at forstå vores kunder og samarbejdspartnere. Vi bruger, i blandt flere ting, blandt andet brugerundersøgelser, til at opnå dette. Bruger–og markedsundersøgelser samt behandling af statiske formål anvendes samlet, og bliver ikke brugt til at identificere individuelle brugere. 

Retsgrundlag: Interesseafvejning. Visit Swedens legitime interesse i ovenstående behandling af personoplysninger er at være i stand til at tilbyde dig eller din organisation bedre service, og derudover være i stand til at tilbyde relevant information omkring de pågældende services. 

Vi kan anvende dine oplysninger til at sende dig nyhedsbreve, nyheder og marketing relateret til vores serviceydelser, både generelt og brugerspecifik, informere dig om kampagner, særlige tilbud eller anden information om vores aktiviteter eller serviceydelser, som vi eller vores samarbejdspartnere tilbyder og som vi tænker kunne have interesse for dig eller din organisation. Vi kan også anvende dine oplysninger til direkte markedsføring, medmindre du eller din organisation har instrueret os i andet. Hvis du er en privat person, vil vi kun anvende dine personoplysninger til elektronisk direkte markedsføring, hvis du har givet dit specifikke samtykke hertil. 

Du kan til enhver tid frabede dig vores brug af dine personoplysninger til markedsføringsmæssige formål, ved at kontakte os som beskrevet i Klausul 10 nedenfor eller sende os en direkte e-mail.

Retsgrundlag: Interesseafvejning eller samtykke. Visit Swedens legitime interesse i ovenstående behandling af personoplysninger er at være i stand til at tilbyde dig eller din organisation bedre service og derudover at give dig personligt tilpassede tilbud og andre relevante informationer. 

3. Information om cookie og hvordan de indsamler oplysninger om dig 

Vi anvender cookies, elektroniske billeder og lignede sporingsteknikker på vores hjemmeside og i vores e-mailkommunikation.  Vi henviser til vores hjemmeside for mere information om hvordan vi anvender cookies og lignende. 

Vi indsamler også personoplysninger i forbindelse med udøvelsen af vores services eller fra dig eller din organisation i vores egenskab som samarbejdspartner eller lignende. De fleste peronoplysninger herudover, bestemmer du selv om vi skal modtage, eksempelvis hvis du registrerer dig til vores nyhedsbrev, sender e-mails til os, skriver til os på de sociale medier eller du eller din organisation giver os oplysninger på anden vis. Et Visit Sweden-selskab kan også indhente oplysninger om dig fra et eller flere af de andre Visits Sweden-selskaber eller fra vores samarbejdspartnere eller andre tredjeparter. 

4. Hvem deler vi dine personoplysninger med? 

Vi behandler dine personoplysninger med størst mulig omhu, og dine oplysninger bruges kan af os, andre Visit Sweden selskaber, vores samarbejdspartnere og udvalgt tredjeparter. 

Tredjeparter som vi antager for at hjælpe os med at drive vores forretning (eksempelvis til brugerundersøgelser eller forsendelser) har alene tilladelse til at bruge dine personoplysninger på vores vegne og ud fra en specifik opgave de skal udføre ud fra vores instruktioner, agerende som databehandler for os. De er forpligtet til at behandle din personoplysninger sikkert og fortroligt. Hvis det er forskrevet ved lov, har du ret til at få en liste over enhver som behandler dine personlige oplysninger på vegne af os.

For at kunne tilbyde dig bedre service, og af andre markedsføringsmæssige grunde, kan vi også videregive dine personlige oplysninger til en eller flere af vores Visit Sweden selskaber, vores samarbejdspartnere og andre tredjeparter, som i sådanne tilfælde vil agerer som selvstændige dataansvarlige, og dermed gøre det muligt at tilbyde dig eller din organisation en service, eksempelvis regionale turistorganisationer, deres industri og andre aktører i turistbranchen,  rejsearrangører, mediebureauer, post– og service virksomheder til levering af, eksempelvis forsendelser eller offentlige myndigheder, hvor det er påkrævet ved lov. 

Vi kan også give personlige oplysninger, for eksempel i andre specifikke tilfælde, når vi har grund til at tro, at oplysningerne er nødvendige for at identificere, kontakte eller anlægge sag mod nogen, der kan have trængt ind på dette websted eller på anden måde har krænket eller gjort indgreb på vores rettigheder eller ejendom, eller andre besøgendes rettigheder, når vi handler i god tro og er overbevist om, at loven kræver, at vi offentliggør personlige oplysninger.

Overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS kræver at landet har en aftale med EU/EØS, at landet anses for at have tilstrækkelige lovgivning om databeskyttelse, eller at vi har indgået en aftale med den tredje part, om at der skal gælde de af Europa-Kommissionen godkendte klausuler om beskyttelse af personlig integritet. Du kan finde en liste over godkendte tredjelande og klausuler om overførsel af data til tredjelande på Europa Kommissionens hjemmeside og det svenske datatilsyns hjemmeside.  

5. Dine rettigheder 

Du har ret til at bede om indsigt i den behandling som Visit Sweden fortager af personoplysninger, som relaterer til dig. I din henvisning bør du gøre det klart hvilken information du ønsker at modtage (eksempelvis, hvilke kategorier af personoplysninger som vi behandler om dig og under hvilket formål). Henvendelsen skal altid være skriftlig og personligt signeret. Vi vil forsøge at besvare din henvendelse så hurtigt som muligt, og inden for en måned. I tilfælde hvor vi ikke har mulighed for at opfylde din henvendelse, vil vi infomere dig om dette samt grunden dertil. Vi vil sende oplysningerne til din folkeregisteradresse. 

Visit Sweden vil, efter anmodning fra dig eller på eget initiativ, berigtige oplysningerne om dig som ikke er korrekte. Vi vil tillige, hvis nødvendigt, begrænse behandlingen af dine oplysninger. 

Hvis du mener at dine oplysninger er ufuldstændige eller ikke korrekte, har du ret at anmode om berigtigelse, som foreskrevet i loven. Vi vil berigtige eller opdatere dine personoplysninger så hurtigt som muligt. 

Loven foreskriver også, at du har ret til at få slette dine personoplysninger eller anmode om at vi begrænser behandlingen af dine oplysninger, herunder også ret til at tilbagestrække ethvert samtykke. Ifølge loven har du også ret til at få de oplysninger som du har givet os transporteret. 

Bemærk venligst at det kan være krævet ved lov eller aftale, at vi beholder visse personoplysninger i forbindelse med sletning, tilbagekaldelse af samtykke eller transport af oplysninger. Det kan ifølge loven være påkrævet, at vi beholder visse personoplysninger for at opfylde vores virksomheds interesser.   

Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger, hvis retsgrundlaget er interesseafvejning. Efter du har specificeret den behandling som du ønsker at modsætte dig, skal vi påvise, at der er tungere vejende interesser. Du har til enhver tid ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføring.  

6. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger? 

Vi vil alene opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for de pågældende formål, som er beskrevet i denne privatlivspolitik, eller så længe det er krævet ifølge lov eller kontrakt. Dine personlige oplysninger vil bliver omdannet til anonyme data, når de ikke længere er relevante for det formål, under hvilket de var indsamlet, eller ikke længere er nødvendige ifølge lov eller kontrakt. 

7. Hvad gør vi for at beskytte dine personoplysninger 

Alle personoplysninger som behandles af Visit Sweden, behandles i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om databeskyttelse. Personoplysninger opbevares i driftsmiljøer, som anvender godkendte sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang. Gældende standarder for beskyttelse af persondata overholdes. Passende foranstaltninger træffes for at forhindre uautoriseret eller ulovlig behandling af dine oplysninger, og for at undgå utilsigtet tab, ødelæggelse eller beskadigelse af dine data. 

Skulle der sker et brud på sikkerheden, ville dette, som foreskrevet i loven, bliver meddelt til det svenske datatilsyn og dig, når dette er påkrævet ved lov. 

8. Viderestilling til andre hjemmesider 

Bemærk venligst at der kan være links på Visit Swedens hjemmeside eller vores sociale medie kanaler, som linker til andre hjemmesider. Hvis du følger sådan et link, betyder det at du besøger andre sider, som ikke er underlagt denne privatlivspolitik, og som kan have andre regler for behandling af personlige oplysninger. 

9. Ændringer i privatlivspolitikken 

Denne privatlivspolitik kan opdateres af os. Hvis der forekommer væsentlige ændringer i denne politik, vil vi informere dig herom, ved at sende en besked via vores hjemmeside eller andre relevante steder. Vi opfordrer dig til at læse denne privatlivspolitik for at holde dig orienteret om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.  

10. Klage 

Hvis du mener, at vores behandling af dine personoplysninger er håndteret forkert, bedes du straks henvende dig til os. Du har også mulighed for at indgive en klage til det svenske datatilsyn vedrørende vores behandling af dine personoplysninger.  

Hvis du mener at have lidt skade, fordi vores behandling af dine personoplysninger har været i strid med loven, har du ret til erstatning.  Du kan søge om erstatning hos os eller anlægge en sag ved domstolene.  


11. Kontakt 

V.S VisitSweden AB, CVR-nr. 556500-7621, eller Visit Sweden seleskabet, som hører hjemme i det land, hvor dine personlige oplysninger indsamles, er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger som angivet ovenfor, medmindre andet er udtrykkelige angivet i forbindelse med indsamlingen af dine oplysninger. Hvis du har spørgsmål til privatlivspolitikken eller vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte det ansvarlige Visit Sweden selskab direkte, eller os som angivet nedenfor.  

E-mail: GDPR@visitsweden.com 

Adresse: Visit Sweden, Box 3030, 103 61 Stockholm

Telefon nr.: 08-789 10 00